Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2019

9001 038a 500

steampunktendencies:

Installed in the year 1410, this 600 year old clock in the city of Prague is the World’s oldest astronomical clock still in operation.

November 20 2019

wiecejniezobaczysz
6083 4584 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaecrivain ecrivain
wiecejniezobaczysz
5060 e061 500
Reposted fromolbaria olbaria viaecrivain ecrivain
wiecejniezobaczysz
1276 d002 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasatyra satyra
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialolylol lolylol
wiecejniezobaczysz
Reposted fromshakeme shakeme
wiecejniezobaczysz
Reposted fromFlau Flau vialolylol lolylol
wiecejniezobaczysz
6369 9881 500
Reposted frominto-black into-black viakropq kropq
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
1119 0826 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
wiecejniezobaczysz
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viausmiechprosze usmiechprosze
wiecejniezobaczysz
4221 a771 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viausmiechprosze usmiechprosze
wiecejniezobaczysz
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka.
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viamadamemonroe madamemonroe
wiecejniezobaczysz
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky vianoisetales noisetales
wiecejniezobaczysz
8607 efc2
Reposted fromGIFer GIFer vianoisetales noisetales
wiecejniezobaczysz
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaecrivain ecrivain
wiecejniezobaczysz
2369 f185
wiecejniezobaczysz
4386 1731
Reposted fromteijakool teijakool viasatyra satyra
wiecejniezobaczysz
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromlovvie lovvie viausmiechprosze usmiechprosze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl