Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi vianezavisan nezavisan
wiecejniezobaczysz
Reposted frommangoe mangoe viaczeresnia czeresnia
wiecejniezobaczysz
4046 b45b 500
Reposted fromseaweed seaweed viainmybetterworld inmybetterworld
wiecejniezobaczysz
4406 e186 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
3773 91a8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
9733 510b 500
Reposted fromSanthe Santhe viaczeresnia czeresnia
wiecejniezobaczysz
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaczeresnia czeresnia
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
7949 1a62
wiecejniezobaczysz
0109 f16a
Reposted fromkatiuszak katiuszak vialaparisienne laparisienne
wiecejniezobaczysz
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakjuik kjuik
wiecejniezobaczysz
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe viakjuik kjuik
wiecejniezobaczysz
0606 d32e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viakjuik kjuik
wiecejniezobaczysz
7262 4663 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakjuik kjuik
wiecejniezobaczysz

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmadd justmadd

June 02 2018

wiecejniezobaczysz
- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaspokodama spokodama
wiecejniezobaczysz
4589 4456 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin

June 01 2018

wiecejniezobaczysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl