Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

wiecejniezobaczysz
8508 69cb 500
Reposted frombehcio behcio vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
0677 e932
Reposted fromsosna sosna vialaluna laluna

September 28 2018

wiecejniezobaczysz
1227 19b4 500
Kinder bleiben Kinder
Reposted fromdhoop dhoop viabiianca biianca
wiecejniezobaczysz
0499 3e60 500
Reposted fromtichga tichga viamoninka moninka
wiecejniezobaczysz
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabiianca biianca
wiecejniezobaczysz
2871 e483
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viadianazet dianazet
wiecejniezobaczysz
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viadianazet dianazet
wiecejniezobaczysz
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialottee lottee
wiecejniezobaczysz
0782 3542 500
wiecejniezobaczysz

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
wiecejniezobaczysz
2643 067c
Reposted fromtfu tfu viablackdrama blackdrama
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
2605 1ff4 500
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
9798 e5a1
wiecejniezobaczysz
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
0438 3328 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viaiblameyou iblameyou
wiecejniezobaczysz
7072 a334 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl