Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

wiecejniezobaczysz
3140 8cd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken

May 13 2019

wiecejniezobaczysz
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaataszka ataszka
wiecejniezobaczysz
0247 e558 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
wiecejniezobaczysz
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viasatyra satyra
wiecejniezobaczysz
5717 88bb 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viakjuik kjuik

February 10 2019

wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Reposted fromgruetze gruetze viagitana gitana
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
9173 40ec 500
wiecejniezobaczysz
7807 0068
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
wiecejniezobaczysz
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
wiecejniezobaczysz
wiecejniezobaczysz
Gdybym była kotem  wszystkie 9 żyć  chciałabym  przeżyć z  Tobą
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaawaken awaken
wiecejniezobaczysz
0403 e3ee
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viamoai moai
wiecejniezobaczysz
2372 0969
Reposted fromdailylife dailylife vialaluna laluna

January 31 2019

wiecejniezobaczysz
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarysuj rysuj
wiecejniezobaczysz
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero viatalula talula
wiecejniezobaczysz
7184 5078 500
Reposted fromTriforce Triforce viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...